Încep examenele de admitere la universităţile bucureştene

0
23

Mai multe universităţi bucureştene organizează, începând de luni, examene de admitere.
La Universitatea Politehnică din Bucureşti admiterea se va desfăşura în zilele de 20-21 iulie, iar pe 16 iulie cei care dau examen la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine au susţinut testul de competenţă lingvistică.
La Academia de Studii Economice, examenele sunt programate între 20 şi 22 iulie. În zilele de 21 – 23 iulie, se vor afişa listele cu punctajul obţinut.
La Academia de Poliţie, probele eliminatorii au loc în intervalul 20 – 26 iulie. Lista candidaţilor admişi va fi afişată în 27 iulie. Susţinerea probelor scrise va avea loc între 28 şi 29 iulie, iar rezultatele la probele scrise vor fi afişate în 30 iulie. Eventualele contestaţii vor fi depuse în 31 iulie sau 1 august, iar evaluarea lor se va face în august.
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti scoate la concurs, pentru admiterea în anul universitar 2009-2010, 790 de locuri.
Acestea sunt împărţite între cele patru facultăţi astfel : Facultatea de Medicină – 400 locuri, Facultatea de Medicină Dentară – 120 locuri, Facultatea de Farmacie – 150 locuri, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe – 120 locuri.
Examenele se vor susţine în 22 iulie la facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie şi în 23 iulie la Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe (FAMM).
Din totalul de 790 de locuri, cinci locuri vor fi rezervate candidaţilor provenind din Republica Moldova şi un loc pentru candidaţii de origine romă.
Corectarea tezelor la facultăţile UMF se va face în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor în cel mult 48 de ore de la terminarea probei.
Examenele la Universitatea din Bucureşti se vor susţine între 20 şi 25 iulie, iar rezultatele vor fi afişate pe data de 28 iulie.
La Universitatea din Bucureşti, modalitatea de admitere variază în funcţie de forma de învăţământ, domenii şi specializări.
Pe de o parte, se organizeză concurs de dosare la următoarele facultăţi şi departamente: Administraţie şi Afaceri, Biologie, Chimie, Fizică, Filosofie, Geologie şi Geofizică, Geografie (ID, FR), Istorie, Litere (pentru domeniile de licenţă: Limbă şi literatură, Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţe administrative, forma curs de zi), Limbi şi literaturi străine (italiană, portugheză, rusă, maghiară, limbi slave, filologie clasică, neogreacă, limbi moderne aplicate, romani), Matematică şi Informatică (ID), Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (pedagogie, psihopedagogie specială şi psihologie – ID), Sociologie şi Asistenţă Socială, Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică, Departamentul de Tehnologii (Tehnologia Informaţiei – ID), Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă – CREDIS.
De asemenea, se vor susţine examene la următoarele facultăţi: Drept, Geografie – zi, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Litere (specializările Comunicare şi Relaţii Publice şi Studii Europene), Limbi şi literaturi străine (engleză, studii americane, franceză, germană, spaniolă, arabă, chineză, japoneză, traducere şi interpretare), Matematică şi Informatică – zi, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Psihologie – zi), Teologie Ortodoxă (Pastorală, Arta Sacră) şi Departamentul de Tehnologii (Tehnologia Informaţiei – zi).
La Facultatea de Ştiinţe Politice, examenul oral constă într-un interviu.
Universitatea Politehnică din Bucureşti oferă 4.750 de locuri bugetate, Universitatea de Construcţii – 2.100, Universitatea de Arhitectură – 265, USAMV – 910; Universitatea Bucureşti pune la dispoziţie 4.385 de locuri de la buget, ASE – 2.650, UMF – 790, Universitatea de Arte – 205, UATC – 154, Universitatea de Muzică – 160, ANEFS – 172 şi SNSPA – 600, toate acestea totalizând 17.216 locuri.
La acestea se adaugă aproape tot atâtea locuri cu taxă.
MECI a alocat pentru anul universitar viitor 52.000 de locuri bugetate.
În universităţile de stat din toată ţara studiază 216.344 studenţi la locuri bugetate şi 247.224 cu taxă. În învăţământul privat învaţă 415.568 de studenţi. AGERPRES

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here