Facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş”

0
42

Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a decis acordarea de Facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” viitorilor studenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (anul academic 2010-2011)
           Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a hotărât în cadrul şedinţei din data de 04.06.2010 aprobarea taxelor şi facilităţilor de şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011.
           La toate specializările, taxele de şcolarizare, vor fi scăzute sau menţinute la nivelul anului trecut pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi de a studia la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.     
           Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru  Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).  
   
FACILITĂŢI SPORITE ACORDATE NOILOR STUDENŢI
– nu se percepe taxă de înmatriculare
– ne se percepe taxă de admitere
– taxele de şcolarizare sunt chiar în scădere faţă de anul trecut şi pot fi achitate în 4 rate
– prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare
– condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă
– asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus, Leonardo da Vinci)

BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE
–    studenţii care achită integral taxa de şcolarizare
–    studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie
–    studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice
–    studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi sunt pensionari
–    studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul Universităţii
–    studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii, fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  
–    preoţii, copii de preoţi şi clerul monahal, pastori ai cultelor religioase
–    cadrele didactice – învăţători, profesori
–    candidaţii înscrişi până în data de 30. VI 2010 vor beneficia de o reducere a taxei de şcolarizare de 10%

BENEFICIAZĂ DE ŞCOLARIZARE GRATUITĂ
Senatul a hotărât suplimentarea burselor „Vasile Goldiş” – locuri fără taxă de şcolarizare bugetate de Senatul Universităţii pentru toţi cei care îndeplinesc condiţiile
–    candidaţii din promoţia 2010 care au obţinut între media 9 şi 10 la examenul de bacalaureat
–    studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani
–    absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut unul din locurile I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2010
–    absolvenţii claselor a XII-a care au fost şefi de promoţie în anul 2010  

ALTE FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI:
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine în sprijinul studenţilor de la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer nominale se pot depune la registratura Universităţii, fiind supuse conform prevederilor legale aprobării Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Nu se percepe taxă de transfer.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, universitate comunitară îşi asumă responsabilitatea publică pentru respectarea Legii Calităţii învăţământului superior şi calitatea programelor de studii la toate formele de învăţământ: ZI, Învăţământ la Distanţă (ID) şi Frecvenţă Redusă (FR).  
Facilităţile şi bursele „Vasile Goldiş”, sunt asigurate din bugetul Universităţii, fondurile fiind recuperate prin activităţi economice ale Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri „ITA GOLDTECH Arad”, granturi, proiecte naţionale internaţionale, Grădina Botanică şi Castelul Universitar Macea, contracte antreprenoriale etc. astfel încât bugetul Universităţii să poată fi menţinut conform prevederilor bugetare.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here