„Vizita ministrului Funeriu, argument pentru realizarea obiectivelor şi misiunii şcolii arădene”

0
37

Interviu cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”  
– Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a participat recent la cel de-al XXXI-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi al Cadrelor didactice Române de peste hotare, care s-a desfăşurat la Constanţa. În ce s-a concretizat participarea instituţiei pe care o conduceţi la acest congres?

– Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a fost prezentă şi în materialele tipărite „Buletinul Congresului” şi „Portrete de dascăl”. S-a lansat invitaţia de către delegaţia UVVG, ca cel de-al treilea Simpozion Internaţional „Portrete de dascăl”, să fie realizat în anul 2011, la Arad, în organizarea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi al Cadrelor didactice Române (AGIRO) şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Simpozionul va fi dedicat ilustrei personalităţi Vasile Goldiş. Congresul AGIRO din anul 2012, an în care Aradul sărbătoreşte 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei arădene, va avea loc în municipiul nostru. Impresionanta solidaritate a învăţătorimii române din ţară şi de peste hotare, manifestată prin organizarea celui de-al XXXI-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi al Cadrelor didactice Române de peste hotare, înseamnă, în primul rând, asumarea întregii responsabilităţi ce revine şcolii pentru implementarea noii curricule în învăţământul preuniversitar, în care un loc important îl ocupă însuşirea, păstrarea şi cultivarea limbii române. Ca fost profesor al Liceului Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” din Arad, am avut satisfacţia de-a realiza o pregătire temeinică a viitorilor învăţători şi educatori prin lecţiile de biologie, iar cercurile de specialitate organizate cu elevii au constituit adevărate centre de cercetare ştiinţifică.
– Personalitatea lui Vasile Goldiş, ilustru patron spiritual al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este legată de Preparandia arădeană şi reforma învăţământului. Care au fost contribuţiile şi ideile pentru care a militat Vasile Goldiş?
– Între personalităţile de marcă pe care le-a dat Aradul, se evidenţiază în mod deosebit Vasile Goldiş. El a fost şi rămâne unul dintre cei mai credincioşi slujitori ai neamului românesc „şi cel mai de seamă om al Ardealului contemporan”, care a intrat în viaţa politică în calitate de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice.
Problema învăţământului românesc va fi o constantă a activităţii parlamentare a lui Vasile Goldiş. În calitate de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, de după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş avea să militeze pentru realizarea unor reforme în învăţământ. În discursul ţinut la Camera Deputaţilor, în şedinţa din 27 iunie 1924, în care s-a dezbătut Legea învăţământului primar, Vasile Goldiş a avut o contribuţie importantă la îmbunătăţirea acestei legi. Cu acest prilej, Vasile Goldiş a susţinut principiul obligativităţii învăţământului primar, cerând ca şi „Ministrul să creeze tuturor posibilitatea nu numai de a-şi trimite copiii la şcoală, dar şi să aibă unde să-i trimită, să aibă cu ce să-i trimită, iar şcoala să aibă învăţători şi mijloace de învăţătură”. Şcoala să fie atrăgătoare, elevul să meargă cu plăcere, învăţătorul să creeze o atmosferă senină între elevi.
Un alt principiu susţinut de Vasile Goldiş a fost gratuitatea învăţământului, iar învăţătorii să fie sufletul şcolii. „Orice reformă, afirma Vasile Goldiş, valorează atât cât valorează cei îndatoraţi să o aplice şi atât cât aceştia sunt la înălţimea cerinţelor  vremii şi-şi dau seama de importanţa misiunii lor. Legile, regulamentele, programele, toate mijloacele de învăţământ, nu pot da nici un rezultat, dacă lipseşte factorul dătător de viaţă: învăţătorul. Scopul Legii învăţământului primar este să aducă lumină în şcoli. Copilaşii să înveţe în limba maicii lor”. Pentru toate înfăptuirile durabile, Vasile Goldiş a susţinut principiul „Prin noi înşine”, fiind un militant al promovării principiilor democratice în organizarea şi desfăşurarea învăţământului românesc. Relaţiile de colaborare ale lui Vasile Goldiş cu învăţătorii arădeni au constituit baza acţiunilor constructive pe care el le-a întreprins împreună cu reprezentanţii lor referitoare la reorganizarea învăţământului arădean după Unire.
– Aţi participat, ieri, alături de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, la deschiderea anului preuniversitar din mai multe şcoli din municipiul şi judeţul Arad.
– L-am însoţit pe ministrul Daniel Funeriu, alături de autorităţile locale, în vizita pe care a întreprins-o cu ocazia deschiderii anului de învăţământ preuniversitar. Este un an de la care cadrele didactice aşteaptă extrem de multe, în primul rând o îmbunătăţire a bazei didactico materiale şi condiţii pentru realizarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Am remarcat cuvântul mobilizator al ministrului Daniel Funeriu şi faptul că s-a angajat să militeze pentru binele dăscălimii noastre. În toate vizitele pe care le-a întreprins, în şcolile din municipiul şi judeţul Arad, ministrul Daniel Funeriu a făcut o scurtă analiză a stării de fapt din şcoala sau localitatea respectivă, de la încheierea unor construcţii de şcoli până la prezentări ale unor proiecte ale ministerului în domeniul învăţământului şi educaţiei. Ministrul Daniel Funeriu a fost primit cu căldură de către cadrele didactice şi a avut un dialog cu elevii, cărora le-a adresat mai multe întrebări privind disciplinele predate în şcoală. Prezenţa dl. ministru Funeriu în judeţul Arad, în prima zi de şcoală, a fost o acţiune reuşită, care poate să mobilizeze colegii noştri din învăţământul preuniversitar, să poată să-şi realizeze obiectivele şi misiunea şcolii, în această etapă de evoluţie a învăţământului din România.
– Ce discuţii aţi avut cu ministrul Daniel Funeriu în ceea ce priveşte învăţământul universitar?
– În cursul dimineţii, la Hotelul „Continental”, am purtat un dialog cu dl. ministru şi l-am invitat să viziteze Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, în special Departamentul de cercetare ştiinţifică. Domnia sa a făcut promisiunea că, la viitoarea vizită în Arad, va vizita şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Am avut şi câteva discuţii pe tema Legii Educaţiei, care se află în prezent la Senat. O aşteptăm ca pe o lege a reformei, a deschiderii spre Europa şi a învăţământului universitar. Cred că ministrul Funeriu va reveni la Arad pentru a avea o întâlnire şi cu cadrele didactice din judeţul nostru întrucât este susţinut de PDL în demersurile pe care le face, pentru a putea să avem un cadru favorabil dezoltării învăţământului de stat şi a celui privat, care ne interesează în mod deosebit pe noi, astfel încât să armonizăm cele două sisteme în spiritul calităţii învăţământului academic din România.    
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu               

      
Explicfoto Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, în prezidiul deschiderii anului şcolar la Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” alături de oficialităţile arădene şi ministrul Daniel Funeriu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here