Pentru o școală mai bună, un climat mai pașnic

0
46

Inspectoratul Școlar Județean Arad este partener în proiectul internațional Erasmus +, intitulat From Peer to Peer – European Schools Cooperating to be Bullying Free” („De la semeni la semeni  – școli europene cooperând să devină lipsite de bullying)”.

Ce este, de fapt, acest bullying și de ce ar trebui ca școlile să fie ocrotite de acest fenomen?

Într-o traducere aproximativă, bullying înseamnă hărțuire,  molestare,  agasare,  tachinare, iar în sens mai larg termenul face trimitere la agresivitate. Vorbim, de asemenea, de manifestări de hărțuire îndreptate spre un alt individ (sau grup de indivizi), care sunt reptate și urmăresc intimidarea, discreditarea, umilirea, izolarea, excluderea, jignirea sau chiar vătămarea celuilalt.

Agresivitatea și hărțuirea au devenit fenomene îngrijorătoare în spațiul școlar.  Societatea a realizat că efectele comportamentului agresiv, uneori chiar violent al copiilor sau al elevilor pot fi grave, cu implicații sociale ce afectează întreaga comunitate. Agresivitatea manifestată timpuriu poate fi  considerată un predictor al unor viitoare devianțe ce pot merge până la criminalitate, în cazuri extreme.  Persoanele agresate sunt și ele la risc, pentru că, de multe ori agresivitatea suportată în mod repetat poate duce la diverse forme de depresie.

Multă vreme agresivitatea, atât de tipică mediului școlar, a fost considerată subiect tabu. Ne prefăceam că nu o observăm și nu  îi dădeam importanță, afirmând că acest fenomen este dintotdeauna parte a vieții școlare. Nici nu prea știam ce să facem cu copilul agresiv și cu manifestările lui. Ne plăcea să afirmăm că școala face totul împotriva agresivității, iar elevii sunt în siguranță deplină în școală, feriți de asemenea pericole. Adevărul însă, este complet altul.

Agresivitatea îmbracă în școală forme foarte diferite, de la manifestări neglijabile, până la forme grave de violență. Cea mai obișnuită formă a agresivității în școală este hărțuirea, desigur nu în sensul dat ei de codul penal. Hărțuirea celuilalt poate fi  practicată de către copii în foarte multe moduri și din „rațiuni” multiple. De regula, motivul hărțuirii sau al agresiunii este aspectul fizic al victimei sau apartenența acestuia la un anumit grup (religios, etnic, clasă socială etc.), dar pur și simplu vârsta, sexul sau abilitățile intelectuale pot constitui și ele puncte de plecare în hărțuire. De ceva timp hărțuirea s-a mutat și în spațiul virtual. Mediile virtuale de socializare oferă un teren excelent pentru molestarea celuilalt, cu atît mai mult, cu cât agresorul se poate ascunde aici cu ușurință în spatele unei identități false și nu este nevoie să fie fizic prezent la comiterea faptei. Hărțuirea de acest fel se numește cyber-bullying.

Este cert, că manifestările de hărțuire în mediul școlar sunt strâns legate de educație sau, dacă așa sună mai clar, de lipsa ei. Educația de acasă, cea oferită de școală și orice alt efect la care copilul este supus contribuie împreună la dezvoltarea caracterului copilului și la felul în care el se va comporta, chiar și  în situații de conflict.

Proiectul amintit în introducere a fost inițiat și câștigat încă în 2016 de Municipalitatea orașului Ibi din Spania. Interesul unei municipalități într-un proiect cu un asemnea conținut este de valoare exemplară: problemele agresivității ar trebui să fie o preocupare comunitară, din moment ce efectele vieții duse într-un mediu plin de agresivitate sunt suportate de toată lumea.

Alături de Municipalitatea Ibi, parteneri sunt Universitatea din Coimbra, Portugalia, Universitatea  Leuven – Limburg din Belgia, Instituto Comprensivo Statale B. Lorenzi Fumane din Italia, prin Polo Europa, Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium din Budapesta, Ungaria, Asociația Action Synergy din Atena, Grecia și Inspectoratul Școlar Județean Arad.

Prin acest proiect, partenerii își propun să dezvolte bazele unei abordări comune a fenomenului de bullying și să contribuie la îmbogățirea metodologiei specifice de combatere și de gestiune a fenomenelor de agrsivitate și de hărțuire în școală. Desigur, proiectul oferă și posibilitatea de schimb de experineță și de pracitici pozitive în domeniul amintit.

Ca un prim rezultat, partenerii au realizat un studiu comun care descrie sumar starea de fapt actuală în Europa, mai precis, în țările participanților. În acest document este propusă o descriere detaliată a conceptului de bullying, sunt trecute în revistă aspectele legislative naționale și sunt amintite inițiativele educaționale mai importante, adică proiectele derulate la scară națională în țările partenerilor.

Proiectul  „From Peer to Peer – European Schools Cooperating to be Bullying Free” a realizat, prin grija comună a tuturor partenerilor, un stagiu de pregătire și formare de 9 zile în Belgia. Specialiști ai instituțiilor partenere au încercat să elaboreza un punct de vedere comun privind practicile cele mai promițătoare în gestionarea agresivității și hărțuirii în mediul școlar și au schimbat o serie de idei practice care se pot pune în aplicare.

În prezent, se află în construcție un  mediu de învățare virtual, un curs de tip MOOC (massive online open course) având ca scop declarat aducerea în același loc și punerea la dispoziția oricui a unor resurse de învățare și formare în domeniul combaterii bullying-ului.

Informații despre acest proiect se pot găsi pe adresele: http://frompeertopeer.eu, respectiv https://www.facebook.com/frompeertopeer.

Proiectul acesta ne-a reconfirmat ipoteza conform căreia problema agresivității și a hărțuirii în mediul școlar necesită o abordare integrată, mobilizarea mai multor resurse și o construcție pozitivistă. Combaterea sau lupta împotriva formelor de violență și agresivitate sunt, de cele mai multe ori ineficiente, pentru că punctul lor de plecare este necorespunzător. Între o abordare care se îndreaptă împotriva a ceva și una care se mobilizează pentru ceva este o deosebire conceptuală definitorie. Ceea ce încearcă acest proiect este de tipul „pentru”: în esență, pentru o școală mai bună și o viață școlară mai de calitate.

Erasmus + este programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014 – 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here