Precizări cu privire la o petiție depusă de Asociația „Alt Arad” la Instituția Prefectului – Județul Arad

0
12

Instituția Prefectului – Județul Arad precizează că în data de 8 ianuarie 2018, la registratura instituției a fost înregistrată o petiție a Asociației „Alt Arad” , cu titlu de „Plângere prealabilă” împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu numărul 511/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.  Răspunsul la petiția Asociației mai sus menționate a fost expediat în termenul legal de 30 de zile, reprezentând o obligație a instituției noastre indiferent de evoluțiile obiectului petiției de după data înregistrării acesteia.

Cu privire la conținutul petiției, respectiv al răspunsului Instituției Prefectului – Județul Arad, arătăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, Prefectul exercită tutela administrativă în sensul efectuării controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritățile administrației publice locale, ori proiectul de hotărâre nu se circumscrie sferei actelor administrative, nefiind apt de a produce efecte juridice. În petiția depusă la registratura instituției se făcea referie la „insuficienta motivare a proiectului de hotărâre” și nu a hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.  De asemenea, precizăm că în preambulul Hotărârii nr. 511/ 21.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost invocată excepția prevăzută la art. 7, alin. 13 din Legea 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică ce reglemetează posibilitatea adoptării actelor normative în procedură de urgență în cazul situațiilor când se impune „adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Ținând cont de acest aspect s-a considerat a fi neîntemeiată critica referitoare la adoptarea hotărârii nr. 511/ 21.12.2017 cu nerespectarea dispozițiilor art. 7, alin. 2, teza I din Legea 52/ 2003.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here