Dan Neculăescu la Conferinţa regională pe teme de drept internaţional umanitar, destinată statelor din centrul şi sud-estul Europei

0
32

Secretarul de stat Dan Neculăescu a participat astăzi, 27 martie 2018, la deschiderea Conferinţei regionale pe teme de drept internaţional umanitar, destinată statelor din centrul şi sud-estul Europei, co-organizată de Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar din România (CNDIU), aflată sub preşedinţia anuală a Ministerului Afacerilor Externe, şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

În deschiderea evenimentului, Dan Neculăescua menţionat importanța acordată de România proiectelor și inițiativelor vizând promovarea și implementarea dreptului internațional umanitar (DIU), inclusiv eforturilor pentru o mai bună valorificare a potenţialului CNDIU.

Totodată, a evidenţiat semnificaţia deosebită a măsurilor întreprinse de autorităţile române pe acest palier atât în contextul aniversării, în acest an, a Centenarului Marii Uniri şi a împlinirii a 20 de ani de la adoptarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, cât și din perspectiva candidaturii României la un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, în sensul reconfirmării angajamentului ţării noastre pentru asigurarea respectării dreptului internaţional, inclusiv DIU.

Promovarea respectului pentru dreptul internațional rămâne unul dintre pilonii cei mai importanți ai politicii externe a României. Această orientare strategică a fost cel mai bine surprinsă într-un discurs ținut în 1937 de repurtatul diplomat român, fost Președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, Nicolae Titulescu, care a arătat că ”este doar în timpul păcii generate de ordinea juridică, când ființa umană își poate împlini destinul”. După un secol, alături de aspirațiile sale europene, România rămâne angajată în protejarea unui sistem internațional bazat pe multilateralism incluziv și pe reguli general acceptate menite a asigura pacea, stabilitatea și respectul pentru drepturile universale ale omului, precum și consolidarea ordinii de drept. În acest spirit am lansat, în iunie 2017, la New York, candidatura României pentru un loc de membru nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru mandatul 2020-2021”, a subliniat oficialul MAE.

În cadrul segmentului dedicat activităţii autorităţilor naţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar, oficialul MAE, care asigură, totodată, funcţia de Preşedinte în exerciţiu al CNDIU, a realizat o prezentare a rolului şi a manierei de funcţionare a Comisiei Naţionale de DIU, reţinând contribuţia acesteia la realizarea unor obiective specifice în domeniu, precum ratificarea unor instrumente juridice internaţionale, andosarea unor declaraţii politice, elaborarea unor rapoarte naţionale, stimularea activităţilor de diseminare a DIU, prin implicarea în evenimente de informare și conștientizare a importanței respectării acestor norme, şi integrarea DIU în sistemul educaţional.

În încheierea intervenției sale, secretarul de stat Neculăescu și-a exprimat convingerea că doar prin consolidarea, la nivel internațional, a respectului pentru dreptul internațional umanitar, însoțită de reglementări corespondente, de măsuri și politici corespunzătoare de aplicare a legii la nivel național, putem contribui la salvarea vieților, la reducerea suferinței umane și la protejarea demnității umane.

Conferinţa a prilejuit un schimb util de informaţii şi bune practici cu privire la maniera de funcţionare şi valoarea adăugată a comisiilor naţionale de drept internaţional umanitar, fiind relevate atât contribuţia acestora la asigurarea respectului pentru DIU, cât şi provocările existente la adresa bunei funcţionări a acestor mecanisme.

Pe agenda evenimentului au fost înscrise, de asemenea, teme de actualitate şi de interes comun pentru statele din regiune, precum stadiul procesului de consultări interguvernamentale la nivel global privind consolidarea respectului pentru DIU și alte inițiative circumscrise acestui scop, sancționarea încălcării normelor de drept internațional umanitar, dreptul internațional umanitar și armele, rolul mediului academic și al societății civile în diseminarea și promovarea respectului pentru DIU, protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here