Iustin Cionca: ,,Consiliul Județean Arad a accesat fiecare bănuț disponibil din fondurile europene”

0
56

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a participat zilele trecute la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR Vest), desfășurată la Consiliul Județean Caraș-Severin.

          În cadrul acestei ședințe, membrilor CDR Vest le-au fost prezentate stadiul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 șioportunitățile de finanțareîncădisponibile.

          ,,Consiliul Județean Arad a accesat fiecare bănuț disponibil din fondurile europene pentru dezvoltarea județului. Suntem printre primii în România la acest capitol și vom continua să aplicăm proiecte fiindcă fondurile europene nu ni le poate lua nici Guvernul, nici altcineva. Investim în spitale, drumuri județene, cultură, în creșterea calității vieții arădenilor din județ”, a declarat Iustin Cionca. 

          De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire lainițiativeleAutorițății de Management a ProgramuluiOperațional Regional (AM POR) de diminuare a riscului de dezangajare la sfârșitulanului 2018. O primăinițiativă se referăla  domeniulmobilității urbane durabileprinrealizareaunuiproiect de înnoire a parcului de material rulantșiachiziția de autobuze cu rolîntransportulșcolar. Cea de-a douăinițiativă a AM POR se referă la lansareaunorapeluri de proiectepentruproiectelenefinalizate in cadruloperațiunilor 5.1. ,,Conservarea, protejarea, promovareasidezvoltareapatrimoniului natural si cultural”și 6.1 ,,Stimulareamobilitățiiregionaleprinconectareanodurilorsecundareșiterțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilormultimodale”

          ADR Vest a supus aprobării membrilor CDR Vest următoarele documente: rapoartele de activitate ale ADR Vest și CDR Vest pentru anul 2017 și o informare cu privire la noua propunere de buget a Comisiei Europene post 2020.

***

          Consiliul pentru Dezvoltare RegionalăVest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here